Firma ZPUH CENTROCHEM KOTUŁA SPÓŁKA JAWNA powstała w 1993 roku jako ZPUH CENTROCHEM S.C.

Wprowadzenie w Polsce, w 2001 roku, nowego kodeksu handlowego spowodowało obligatoryjną zmianę formy prawnej, a co za tym idzie zmianę nazwy spółki.

Centrochem, (którego nazwa jest od 2000 roku zastrzeżoną) jest firmą handlową, której głównym obszarem działania są chemikalia nieorganiczne dla: przemysłu ciężkiego, hut szkła, farmacji, przemysłu tekstylnego; wyroby hutnicze, a także sól drogowa.

Firma mieści się w Tarnowskich Górach, małym, zabytkowym mieście na Górnym Śląsku, blisko centrum ciężkiego przemysłu.

Posiadamy kontakty handlowe w krajach takich jak: Czechy, Słowacja, Węgry, Niemcy, Austria, Włochy, kraje skandynawskie oraz inne kraje Europy Środkowej
i Zachodniej.


28 lutego 2005 naszej firmie został przyznany CERTYFIKAT SYSTEMU JAKOŚCI; zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2001 (identycznej z ISO 9001:2000); w zakresie: handel hurtowy materiałami chemicznymi dla przemysłu, wydany przez POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI oraz THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK.

JESTEŚMY ZAINTERESOWANI POSZERZENIEM NASZEJ DZIAŁALNOŚCI NA WSPÓLPRACĘ
I NOWE KONTAKTY HANDLOWE Z KLIENTAMI NA CAŁYM ŚWIECIE!!!projekt studiotg.pl